Bilder från Öddö

Har du bilder eller dokument om Öddö & Barnkolonin, gammalt som nytt, & vill dela med dig blir vi glada. Är materialet i original så får du naturligtvis tillbaka det efter vi gjort vår kopia.

Ta kontakt med Per.