Bilder från Öddö

Har du bilder eller dokument om Öddö & Barnkolonin, gammalt som nytt, & vill dela med dig blir vi glada. Är materialet i original så får du naturligtvis tillbaka det efter vi gjort vår kopia.

Ta kontakt med Per.

Norra Öddö är den nordligaste av de större öarna i Tjärnö-arkipelagen. Här växer bohuslinden, som är en av de mest sällsynta trädarterna i vårt land. Den förekommer vild endast på tre lokaler, samtliga i Bohuslän och två av dem på Norra Öddö.